VOOR JE ZWANGER BENT

Heb je een kinderwens? Dan wil je graag meer weten over vruchtbaarheid, zwangerschap en bevallen. De vroedvrouw geeft een professioneel antwoord op je vele vragen.
Tevens kan je bij de vroedvrouw terecht voor de inspuitingen die nodig zijn bij IVF.

TIJDENS DE ZWANGERSCHAP

Een zwangerschap is een unieke maar ingrijpende ervaring. Prenatale zorg, van bij het begin is dan ook heel belangrijk. Naast de controles bij de gynaecoloog kan je ook bij een zelfstandige vroedvrouw terecht om je zwangerschap te laten opvolgen.
Je algemene gezondheid, je lichamelijk en emotioneel welzijn, het welzijn van je baby, eventuele kwaaltjes, informatie over en voorbereiding op bevalling en ouderschap komen hier aan bod. De frequentie van prenatale begeleiding door de vroedvrouw is een eigen keuze en de mutualiteit voorziet terugbetaling.

WANNEER HET MISLOOPT

Soms eindigt een zwangerschap in een miskraam. Het is heel natuurlijk om dan te rouwen en verdrietig te zijn… Bij de vroedvrouw kan je terecht voor verzorging en begeleiding na een miskraam.

DE GEBOORTE

De geboorte van je baby is het hoogtepunt van je zwangerschap en een bijzondere, overweldigende gebeurtenis.
Of je thuis of in het ziekenhuis gaat bevallen is naast een individuele keuze ook afhankelijk van het verloop van de zwangerschap.
Een zelfstandige vroedvrouw kan ook je arbeid thuis begeleiden voor je naar het ziekenhuis gaat om te bevallen.

DE KRAAMTIJD

Je baby is geboren…
De vroedvrouw zal ondersteunen bij de zorg voor moeder en kind. Je kan met je vele vragen in verband met verzorging van je baby, de voeding en in het bijzonder deskundige begeleiding bij borstvoeding, gewichtscontrole, de hielprik, troosten van je baby,… bij haar terecht.
Het is ook raadzaam om na de bevalling met (kort) ziekenhuisverblijf de vroedvrouw aan huis te laten komen. Met raad en daad zal ze je bijstaan in deze bijzondere periode.

DE BETALING VAN DE VROEDVROUW

De prijs is afhankelijk van de zorg, er bestaat geen eenheidsprijs.
Ik ben geconventioneerd en volg de tarieven van de nomenclatuur voor vroedvrouwen. Dit betekent dat elke uitgevoerde verstrekking een vast tarief heeft, het volgen van deze tarieven betekent een maximale terugbetaling voor de patiënt.
Het volstaat om kleefbriefjes van de mutualiteit waarbij je aangesloten bent aan de vroedvrouw te geven. Ik factureer het bedrag aan Uw mutualiteit en die doet de uitbetaling van de vroedvrouw. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Prenatale zorg wordt tot maximaal 12 maal per zwangerschap terugbetaald, toezicht en verzorging na miskraam tot 3 maal, postnatale zorg 7 maal (en in geval van bijkomende zorg tot 10 maal). Je kan beroep doen op een zelfstandige vroedvrouw tot je kindje 1 jaar oud is.

REFERENTIEVROEDVROUW DIABETES

Onze voeding levert energie die nodig is voor groei, beweging, herstel,… algemeen functioneren.
De hoofdbron van energie wordt geleverd door suikers of koolhydraten die we opnemen uit de voeding. Door onze spijsvertering worden koolhydraten afgebroken tot kleine deeltjes en opgenomen in ons bloed. Dit bloedsuikergehalte wordt glycemie genoemd. Glucose is de voornaamste energiebron van de cellen in ons lichaam. Om glucose in de cel te brengen hebben we insuline nodig. Insuline wordt gevormd in de pancreas of alvleesklier.
Als je diabetes hebt maakt je pancreas te weinig of geen insuline. Hierdoor stapelen suikers zich op in het bloed. Diabetes is dus een aandoening waarbij het glucose- of suikergehalte in het bloed chronisch verhoogd is.

Er bestaan verschillende vormen van diabetes. We onderscheiden diabetes type 1 die zich kenmerkt door een totaal gebrek aan eigen insuline, dit type ontstaat op heel jonge leeftijd. Bij type 2 diabetes maakt de pancreas onvoldoende insuline aan en zijn de lichaamscellen minder toegankelijk voor insuline. Deze vorm komt ook al voor bij jongere mensen. Daarnaast is er ook nog zwangerschapsdiabetes. Deze vorm ontstaat tijdens de 2de helft van de zwangerschap en verdwijnt na de bevalling. Vrouwen die zwangerschapsdiabetes hebben gehad hebben wel een verhoogde kans tot ontwikkeling van diabetes type 2 op latere leeftijd. Bij de behandeling van diabetes wordt gestreefd naar optimale glycemiewaarden. Deze worden verkregen door een samenspel van voeding, lichaamsbeweging, insuline en omgevingsfactoren.

Een goede regeling voorkomt verwikkelingen. In geval van zwangerschapswens dienen vrouwen met type 1 en 2 diabetes perfect geregeld te zijn voor de conceptie. Er zijn namelijk heel wat complicaties voor het ongeboren kind. Ook zwangerschapsdiabetes moet goed worden opgevolgd. De behandeling bestaat hier uit gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en soms ook insuline-inspuitingen.

Wereldwijd neemt het aantal mensen met diabetes toe. Dezelfde trend zien we ook bij de zwangere diabetici en het aantal vrouwen met zwangerschapsdiabetes.
Om tegemoet te komen aan de specifieke aanpak en de kennis te verruimen werd tijdens het academiejaar 2010-2011 voor het eerst de opleiding tot referentievroedvrouw diabetes georganiseerd.
In 2011 behaalde ik het diploma en is het mogelijk om deel uit te maken van de multidisciplinaire aanpak (endocrinoloog-gynaecoloog-diabeteseducator-vroedvrouw) om de vele vragen van zwangere diabetici te beantwoorden en een behandeling af te stemmen onder begeleiding van het hele team.

Vroedvrouw Barbara Cloet